Når treet skal felles så blir vi enige med kunden hvordan det kan gjøres.Vi innehar god kompetanse på mange forskjellige trefellings metoder, og velger den metoden som er sikrest og mest skånsom. Spesielt vanskelige trær, eller der hvor det er for liten plass til å legge ned hele treet, klatrer vi og tar treet ned i mindre biter på en trygg måte.

Store og gamle trær kan innebære risiko for personer, hus og andre eiendeler. Ved å la oss stå for fellingen kan du være trygg på at treet lander trygt og godt der det egner seg best.

Er det et problematisk eller farlig tre som skal felles, tilbyr vi også sikringshogst.

Vi utfører sikker trefelling, trepleie og beskjæring. Felling av trær over hustak, inntil ledninger (linjerydding), veier og annen vegetasjon felles på ulike måter med hensyn til omgivelsene og dine ønsker.