Bestill ved i dag

Kjøper du ved hos kan den hentes, eller du kan få den fritt levert hjem til deg. Vi leverer raskt, og ofte samme dag. Skal du hente veden selv, vennligst ring på forhånd, slik at noen står klare til å ta deg imot til avtalt tidspunkt. Vi har nemlig ikke faste åpningstider, men tilpasser oss våre kunder.

Ønsker du å kjøpe ved og i tillegg få det fritt levert hjem til deg? Kontakt oss her, og vi vil hjelpe deg.

Priser:

60 l bjørke ved= 120 kr inkludert mva.

60 L Furu ved = 100 kr inkludert mva